React Portfolio

Alla mina React-projekt innehåller länkar till live-version och källkod. Klicka på knappen för att läsa mer om varje projekt.

All my React projects have links to a live version and its source code. Click the button to read more about each project.

Tio Samma

Ett tärningsspel.

Läs mer

Tenzies

A dice game.

Learn more

Quizzical

En frågesport med fem frågor.

Läs mer

Quizzical

A quiz with five random questions.

Learn more

Van Life

Ett sätt att hyra ut din husbil.

Läs mer

Van Life

A way to rent your van.

Learn more

React-komponenter

En övning i att bygga återanvändbara komponenter.

Läs mer

React components

An exercise in building reusable components.

Learn more

Travel Journal

En presentation av några av mina resmål.

Läs mer

Travel Journal

A presentation of some of my travel destinations.

Learn more

Avatar

En återanvändbar React-komponent.

Läs mer

Avatar

A reusable React component.

Learn more