Avatar

En flexibel avatar gjord som en återanvändbar React-komponent.

Live-länk

Avatar

A flexible avatar made as a reusable React component.

Live link
Project Image

Beskrivning

Det här är en avatar gjord som en överlagrad, återanvändbar React-komponent. Den kan visas i följande tre skepnader, beroende på vilka props den anropas med.

- Med en bild
- Med initialer
- Med ikonen för en anonym användare från react-icons.


I bilden ovan syns de tre versionerna av komponenten för tre användare.

Ett klick på knappen i nederkant ritar om avatarerna med nya färger.

Description

This is an avatar made as a overloaded, reusable React component. It can be displayed in the following three ways, depending on which props it is invoked with.

- With an image (photo)
- With initials
- With an anonymous user icon from react-icons.


In the image above, the three versions of the component for three users are shown.

A click on the button at the bottom redraws the avatars with new colors.

Tekniker

Technologies

HTML
CSS
JavaScript
React