Quizzical

En frågesport på engelska med fem slumpvis utvalda frågor.

Live-länk

Quizzical

A quiz with five random questions.

Live link
Project Image

Beskrivning

Appen anropar Open Trivia Database och hämtar fem slumpvis utvalda frågor med tillhörande rätta svar. Användaren svarar på de svarsalternativ som finns och klickar sedan på knappen "Check answers" för att utvärdera svaren.

Om man vill spela igen klickar man på "Play again" för att få fem nya frågor. Vid alla rätt visas en specialeffekt i form av ett grafiskt fyrverkeri på skärmen!

Description

The app calls The Open Trivia Database and fetches five random questions with correct answers. The user answers the questions and clicks the "Check answers" button to evaluate the answers.

If you want to play again you click "Play again" to get five new questions. At a score of 5/5 a special graphical firework will appear on the screen!

Tekniker

Tools used

HTML
CSS
JavaScript
TypeScript
React
Figma
GIT