React-komponenter

En övning i att bygga ett bibiliotek av återanvändbara React-komponenter.

Live-länk
Project Image

Beskrivning

Det här projektet innehåller ett antal typer av React-komponenter som visas på varsin sida. Med meny-knappen längst upp till vänster kan man välja mellan komponenterna Badge, Banner, Card och Testimonial.

Komponenternas stöd för responsiv design kan studeras om man ändrar storleken på browsern. Även själva meny-knappen är implementerad som en React-komponent.

Tekniker

HTML
CSS
JavaScript
React
Figma
GIT