Kompetenser

Jag har använt Azure DevOps Server (tidigare TFS) i nästan fyra år på Trafikverket. Dels som Scrum Board för planering, rapportering och uppföljning. Dels för byggen, releaser och deploy.
Den här sajten har jag byggt med Bootstrap 5.
Jag har programmerat i C# i 15 år. Både WinForms, WPF och ASP.Net.
Git har jag använt i två projekt, på ÅF/Ericsson och på Trafikverket. Sammanlagt i fem år. Mest som plugin i Visual Studio, men även som separat Windows-klient.
Jag har kodat javascript i ett projekt på Trygghetsrådet och ett projekt på ÅF/Ericsson. Två års erfarenhet sammanlagt.
Har jobbat med två ramverk för Model View ViewModel som underlättar när man skapar filer: "MVVM Light" i ett projekt på Seaware och "Caliburn" på Trafikverket.
Jag har jobbat med .Net på heltid i 15 år. Både Windows- och Webbapplikationer.
ReSharper är till stor hjälp vid kodning: Utökad intellisense, bättre sökfunktionalitet, markerade varningar i koden och i samband med kompileringar. Snabbkommandon för kodgenerering, hjälp vid refaktorering m.m. Jag har använt ReSharper i mina senaste uppdrag.
Jag är certifierad Scrum Master och har sedan 2007 jobbat i projekt där Scrum har praktiserats.
Jag har jobbat med SQL Server i sex projekt, mellan 2006 och 2020. Jag har designat databaser, genererat dem m.h.a. Entity Framework och skapat upp dem manuellt. Hos kunden Flir satte jag upp en databasreplikering mellan en fabrik i Estland och fabriken i Sverige, för produktion av värmekameror. Jag är van vid att ta backup och göra restore på databaser i det dagliga systemutvecklingsarbetet när jag jobbar med lager ovanför databaslagret.
Jag har använt Team Foundation Server (senare Azure DevOps) i nästan fyra år på Trafikverket. Dels som Scrum Board för planering, rapportering och uppföljning. Dels för byggen, releaser och deploy.
Jag har använt Visual Studio i alla mina .Net-projekt. Sammanlagt i femton år.
Jag använder Visual Studio Code för Webb-projekt. Alltså när jag skriver i Html, Javascript och React m.m.
Jag har jobbat med WPF i två projekt, på företaget Seaware och på Trafikverket. Min sammanlagda erfarenhet av WPF är fem år.